Distriktet ordnar resa till Demokratijamboreen

Distriktet kommer orda er resa till Karlstad och står för kostnaden för distriktets kårers ombud. Övriga kommer kunna åka med till en kostnad av 300 kr/person. Mer info kommer på hemsidan i höst.
Läs mer om Demokratijamboreen.
Har din scoutkår/förening inte har möjlighet att delta på Scouternas stämma kan den överlåta sitt/sina ombud till en person, en annan scoutkår, ett distrikt eller en samverkansorganisation mer info om det här.