Personal

kansli_lizbet

Lizbet Lind

E-post: lizbet.lind@vastgotascout.se
Telefon:
033-107420

Lizbet hjälper oss bla. med anmälningar till distriktets arrangemang, bokningar utav apelhult och distriktsposten.