Du-O-Knopen

Årets Du-O-Knopen kommer att anordnas i ett lite nytt format då det i år inte finns någon arrangerande kår. För att årets Du-O-Knop skall kunna fungera krävs det därför att deltagande kårer bidrar med funktionärer för att vi ska kunna bemanna alla stationer. Uppgifter kommer att delas ut efter anmälan är gjord.

När?

28 oktober, samling 10.00.
Vi beräknar vara klara 15-16.

Var?

Vi kommer att vara på lägergården Apelhult.

Hur?

Man delas in i klasser efter ålder, åldern avser äldsta personen i paret.
Man deltar i par om 2 och 2*.
Det görs ingen skillnad på kön i klassindelningen.

Klass 1 – Spårare

Klass 2 – Upptäckare

Klass 3 – Äventyrare

Klass 4 – Utmanare

Klass 5 – Rover/Ledare

*Du-o-Knopen ska genomföras i lag om två personer. Vid ojämnt antal deltagare från en avdelning eller av annan specifik anledning tillåts även lag om tre. Alla grenar ska genomföras i par om två, vilket betyder att lottning kommer att ske för de som är tre. Den deltagare som inte deltar på grenen är direktkvalificerad till nästa. Deltagare som står bredvid får heja och stötta sitt lag, men får inte på några omständigheter komma med tips, idéer eller på något annat sätt hjälpa sitt lag.

Utrustning?

Hela arrangemanget är utomhus varvid kläder och skor efter väder gäller.
Funktionärer ordnar med material till tilldelad station i samarbete med distriktet.

Anmälan

Kåren anmäler alla scouter där det tydligt framgår vilka par som tävlar, vilken klass de tillhör, namn och persondata. Ange också hur många funktionärer ni kan bidra med. Anmälan görs här. Sista dag för anm. 13 oktober.

Övrigt

Korv med bröd, kaffe, te samt fika kommer att finnas till försäljning.